CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY CÁ NHÂN CHO NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH Y TẾ

Vay ưu đãi bác sỹ, y tá
Chúng tôi đang triển khai Chương trình hỗ trợ vay tín chấp dành cho các đối tượng khách hàng thuộc “Ngành y tế” tại rất nhiều Tỉnh/Thành phố. Chương trình vay tín chấp đặc biệt này bao gồm: “Y tá, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật viên y khoa và Kỹ thuật viên X-Quang” làm việc tại các bệnh viện/cơ sở y tế tại các Tỉnh/Thành Phố với ưu đãi vô cùng hấp dẫn về khoản vay theo thâm niên công tác với các đặc điểm sau:

Lợi ích tham gia chương trình vay:

  • Hạn mức vay cao hơn so với mức lương thu nhập thực tế
  • Hạn mức duyệt vay tối đa 10 lần tính theo thu nhập thay thế (Thu nhập thay thế = Thu nhập thực tế(AI) * Tỷ lệ phần trăm theo kinh nghiệm làm việc( Tỷ lệ % theo kinh nghiệm làm việc dao động từ 110% đến 300%)
  • Lãi suất được áp dụng dự trên thu nhập thay thế

Đối tượng và điều kiện vay

  1. Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
  2. Khách hàng phải là chuyên viên y dược như bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên y khoa, dược sĩ, kỹ thuật viên X-quang. Những nhân viên không phải là chuyên viên y dược như nhân viên hành chính, kế toán, nhân sự, IT, bảo vệ, y công… không thuộc phạm vi của chương trình này
  3. Khách hàng phải làm việc tại các bệnh viện/cơ sở y tế thuộc danh sách đã được phê duyệt bởi bộ phận Risk. Danh sách này được chia thành 2 nhóm là Loại A & Loại B.
  4. Tổng kinh nghiệm làm việc ít nhất là 1 năm.

Hạn mức vay
Bệnh viện loại A(Grade A Hospitals/Clinics)

Job TypeTotal Experience/ Tổng kinh nghiệm làm việc
>=1 &< 2 năm
>=2 &<4 năm
>=4 &<6 năm>=6 & <8 năm>=8 &<10 năm>=10 năm
Doctor(Bác sỹ)AIAI *125%AI *150%AI *200%AI *250%AI *300%
Nurse/ Medical Technician/Pharmacists(Y tá, Kỹ thuật viên Y khoa, dược sỹ)AIAI *120%AI *140%AI *160%AI *180%AI *200%

Bệnh viện loại B(Grade B Hospitals/Clinics)

Job TypeTotal Experience/ Tổng kinh nghiệm làm việc
>=1 &< 2 năm
>=2 &<4 năm
>=4 &<6 năm>=6 & <8 năm>=8 &<10 năm>=10 năm
Doctor(Bác sỹ)AIAI *120%AI *130%AI *150%AI *200%AI *200%
Nurse/ Medical Technician/Pharmacists(Y tá, Kỹ thuật viên Y khoa, dược sỹ)AIAI *110%AI *110%AI *130%AI *150%AI *175%

 

CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
Hotline
Tel : 0975.657.631
ĐC:  Tòa nhà Lotus Số 2, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội